XI Lęborski Tydzień Kultury Chrześcijańskiej - koncert chóru "Gospel" w kościele św. Brata Alberta Chmielowskiego w Mostach - 17 października 2014r.