W Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku utworzono konto Rady Rodziców. Dzięki uzyskanym funduszom uczestnicy mają możliwość brania udziału w konkursach, przeglądach, festiwalach, warsztatach, a także możliwy jest zakup sprzętu, który uatrakcyjnia i wzbogaca ofertę programową MDK. Jeśli chcą Państwo wspomóc naszą działalność prosimy o wpłacanie darownizn na poniższe konto.

 

Nr konta Rady Rodziców przy MDK w Lęborku
77 1160 2202 0000 0002 4063 7212

 

W imieniu uczestników Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku serdecznie dziękujemy sponsorom i indywidualnym darczyńcom

za okazaną pomoc materialną i finansową a także za zaangażowanie i pracę na rzecz naszej placówki.

Dzięki ofiarności ludziom dobrej woli możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń,

a przede wszystkim rozwijanie zainteresowań, pasji oraz talentów dzieci i młodzieży MDK.

Dziękujemy za pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność.

Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzymy wielu sukcesów
i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń. "Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II