Prowadzący: Sylwia Janicka

Koło Kultury Języka Polskiego

Zajęcia teatralne skierowane są do dzieci i młodzieży. Grupa spotyka się dwa razy w tygodniu, zajęcia trwają 2 godziny lekcyjne. Uczestnicy poznają podstawy teatru bazującego na ruchu, tańcu, słowie i dźwięku. Wspólnie przygotowujemy się do pokazów (spektaklów) m.in. w ramach Miejskiego Przeglądu Jasełek w Lęborku. Bierzemy udział w konkursach recytatorskich, przygotowujemy montaże słowno-muzyczne w ramach Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej przy Starostwie Powiatowym w Lęborku, prowadzimy podsumowania konkursów.