Prowadzący: Sandra Mazur

Grupa akrobatyczna "Balans" dla początkujących i zaawansowanych.

W zajęciach akrobatycznych mogą brać udział dzieci i młodzież (od 5 r.ż.). 

Oferujemy zajęcia dostosowane do wieku, predyspozycji i poziomu umiejętności uczestników w zakresie akrobatyki podstawowej oraz elementów gimnastyki sportowej.

Uczestnikom zajęć gwarantujemy dobrą zabawę, wszechstronny rozwój, miłą atmosferę oraz możliwość udziału w imprezach na terenie placówki, a dla grup zaawansowanych udział w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Predyspozycje kandydatów są weryfikowane podczas rekrutacji w badaniach uzdolnień kierunkowych, które odbywają się w czerwcu.

Czekamy również na wszystkich zainteresowanych, którzy posiadają już umiejętności gimnastyczno-sportowe i chcą kontynuować rozwój w naszej placówce!

Prowadzący: Anna Szczepańska-Naczk

Zajęcia gimnastyczno-ruchowe 1 i 2 

Zajęcia gimnastyczno-ruchowe dla najmłodszych odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut. Wspieramy prawidłowy rozwój ruchowy dziecka, kształtujemy prawidłową postawę ciała i eliminujemy błędy w postawie dziecka. Przygotowujemy naszych uczestników również do występów przed publicznością. Wystąpiliśmy już na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Lęborku, podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego "Coraz bliżej święta..." w LCK "Fregata", na 70-leciu MDK w Lęborku na auli ZSMI w Lęborku, na Placu Pokoju w Lęborku w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka.