Prowadzący: Robert Apanowicz

 

W zajęciach akrobatycznych mogą brać udział dzieci i młodzież od 6 do 19 lat.

Oferujemy zajęcia dostosowane do wieku, predyspozycji i poziomu umiejętności uczestników w zakresie akrobatyki podstawowej oraz elementów gimnastyki sportowej.

Uczestnikom zajęć gwarantujemy dobrą zabawę, wszechstronny rozwój, miłą atmosferę oraz możliwość udziału w imprezach na terenie placówki, a dla grup zaawansowanych udział w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Predyspozycje kandydatów są weryfikowane podczas rekrutacji w badaniach uzdolnień kierunkowych, które odbywają się w czerwcu.

Czekamy również na wszystkich zainteresowanych, którzy posiadają już umiejętności gimnastyczno-sportowe i chcą kontynuować rozwój w naszej placówce!