Prowadzący: Mirosława Grynkiewicz

  • Zespół Muzyki Dawnej "Lunaris"

 

Zespół Muzyki Dawnej „Lunaris” powstał w Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku. Założycielem i opiekunem zespołu jest nauczyciel muzyki Mirosława Grynkiewicz. Zespół zajmuje się upowszechnianiem muzyki z okresu średniowiecza, renesansu i baroku. Gra na kopiach fletów podłużnych. Posiada również w swoim instrumentarium szałamaję, fidel, dudy, lirę korbową, bębny. Stroje zespołu zostały zaprojektowane na podstawie ikonografii, malarstwa, rzeźby i są jak najbardziej zbliżone do oryginałów z epoki. Wszystko to tworzy odpowiedni klimat i przenosi odbiorców w świat, którego już nie ma. W świat dawnej elegancji, etykiety dworskiej, spotkania przodków i romantyzmu...

Jeśli potrafisz grać na jakimś instrumencie lub śpiewasz zapraszamy do zespołu. 

Więcej informacji o zespole w ulotce pożniej:

 

  • Orkiestra flażoletowa "Fistulatores"

Flażolet, inaczej zwany flecikiem polskim to instrument dęty o bogatej historii. Ze względu na prostą budowę, jest idealnym instrumentem na początek muzycznej drogi każdego dziecka. Magia flażoletu polega na tym, że dzieci już po pierwszych zajęciach mogą stać się aktywnymi muzykami, grając proste melodie. Na zajęciach dzieci, poza nauką gry na tym instrumencie, będą rozwijać swój słuch muzyczny i wyobraźnię, poczucie rytmu oraz głos.

Orkiestra flażoletowa "Fistulatores" jest zapraszana do występów m.in. podczas Jarmarku Cysterskiego w Pelplinie, Europejskiej Nocy Muzeów w Lęborku, Powiatowych Dożynek. 

Zapraszamy chętne dzieci od 8 r.ż.