2010-11

Prace uczestników z pleneru malarskiego Małej asp